MÔ TẢ DỰ ÁN

Dò tìm và khắc phục sự cố rò rỉ nước ở hộ gia đình, địa bàn các Quận, Huyện trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

HẠNG MỤC TRIỂN KHAI

  • Dò tìm rò rỉ cho đường ống cấp nước, thoát nước
  • Tư vấn giải pháp khắc phục sự cố rò rỉ
  • Thi công, sữa chữa khắc phục sự cố rò rỉ nước.
  • Cung cấp thiết bị vật tư thay thế

HÌNH ẢNH TRƯỚC THI CÔNG

THÔNG TIN DỰ ÁN

Hạng mục thi công:
Khách hàng: Hộ gia đình
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Quy mô dự án: 100 - 200 m2
Năm hoàn thành: 2017

TÀI LIỆU DỰ ÁN