MÔ TẢ DỰ ÁN

Dò tìm và xác định công trình ngầm, các tuyến ống thất lạc trong khu vực đô thị thuộc Q1 – Q3, Thành phố Hồ Chí Minh

HẠNG MỤC TRIỂN KHAI

  • Dò tìm công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm
  • Xác định các tuyến ống ngầm
  • Xác định các tuyến ống thất lạc
  • Xây dựng sơ đồ hiện trạng

HÌNH ẢNH TRƯỚC THI CÔNG

THÔNG TIN DỰ ÁN

Hạng mục thi công:
Khách hàng: Công ty Cấp nước
Địa điểm: Q1 - Q3, Tp. Hồ Chí Minh
Quy mô dự án: 5 km
Năm hoàn thành: 2015

TÀI LIỆU DỰ ÁN