MÔ TẢ DỰ ÁN

Nhà máy của Amway được đặt tại KCN Việt Nam – Singapore (VSIP) II – A, Tỉnh Bình Dương, hoàn thành tháng 11/2015 với tổng diện tích gần 55.000 m2. Hiện trạng hệ thống ống PCCC có nhiều điểm bị mục và xuống cấp, gây rò rỉ nước.

HẠNG MỤC TRIỂN KHAI

  • Rà soát và đánh giá hiện trạng hệ thống ống PCCC và các thiết bị trên đường ống.
  • Thực hiện công tác dò tìm rò rỉ, khoanh vùng các điểm nghi ngờ có bể trên đường ống
  • Phân tích và xác định các điểm bể, đánh dấu để thực hiện việc đào kiểm tra
  • Sau khi đào, kiểm tra hiện tượng tụt áp, hoàn thành và nghiệm thu công trình

HÌNH ẢNH THỰC HIỆN

THÔNG TIN DỰ ÁN

Hạng mục thi công:
Khách hàng: AMWAY Vietnam
Địa điểm: KCN Việt Nam - Singapore (VSIP) II, Bình Dương
Quy mô dự án: 5000 m2
Năm hoàn thành: 07/2017
Giá trị: N/a

TÀI LIỆU DỰ ÁN