DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

All Projects
Dò tìm rò rỉ
Dò tìm công trình ngầm
Thi công và sửa chữa
 • Dò tìm rò rỉ Nhà máy AMWAY
  anemptytextlline
 • Khảo sát công trình ngầm Cảng Ba Son
  anemptytextlline
 • Dò tìm rò rỉ Nhà máy Taixin
  anemptytextlline
 • Dò tìm và thi công khắc phục rò rỉ nước Nhà máy Thermtrol
  anemptytextlline
 • Dò tìm rò rỉ hộ gia đình 2017
  anemptytextlline
 • Dò tìm rò rỉ Bệnh viện Pháp Việt
  anemptytextlline
 • Nhà máy Akzonobel Coating (Dò tìm & Thi công sữa chữa)
  anemptytextlline
 • Dò tìm công trình ngầm Khu vực Q1 - Q3
  anemptytextlline